සාන්ත තෝමස් සහ ගුරුකුල විද්‍යාල දිනයේ ජයග්‍රහණ ලබයි

218
U19 Schools Cricket

ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ එක්දින තරග දෙකක් සහ දෙදින සුහද තරග කිහිපයක් ඊයේ (26) දිවයිනේ ක්‍රීඩාංගණ කිහිපයක් කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වුනා. එහි එක්දින තරගවල දී, කොළඹ ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලය සහ කොළඹ සාන්ත බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය පරදවා ජයග්‍රහණය වාර්තා කිරීමට කැළණිය ගුරුකුල විද්‍යාලය මාතර සාන්ත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ එක්දින තරග දෙකක් සහ දෙදින සුහද තරග කිහිපයක් ඊයේ (26) දිවයිනේ ක්‍රීඩාංගණ කිහිපයක් කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වුනා. එහි එක්දින තරගවල දී, කොළඹ ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලය සහ කොළඹ සාන්ත බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය පරදවා ජයග්‍රහණය වාර්තා කිරීමට කැළණිය ගුරුකුල විද්‍යාලය මාතර සාන්ත…