බෝංචි ඇට සහ බත් කා, ශූරයාව බිම දැමූ ඇන්ඩි රුයිස්

470

හෙවිවෙයිට් බොක්සිං ඉතිහාසය අනපේක්ෂිත ජයග්‍රහණ රැසකින් සමන්විතය. එහෙත් ඉන් වඩාත්ම හොඳින් මතකයේ රැඳී තිබෙන උඩු යටිකුරු වීම් දෙකක් නම්, 1990 දී ජේම්ස් “බස්ටර්” ඩග්ලස් විසින් ප්‍රබල මයික් ටයිසන්ව පරාජය කිරීම සහ 2019 ජුනි පළවැනිදා ඇන්ඩි රුයිස් විසින් ඇන්තනී ජෝෂුවාව පරාජය කිරීමයි. ජුනි පළවැනිදා තරගයට පෙර ඇන්තනී ජෝෂුවා තරග 22කින් 22ක්ම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

හෙවිවෙයිට් බොක්සිං ඉතිහාසය අනපේක්ෂිත ජයග්‍රහණ රැසකින් සමන්විතය. එහෙත් ඉන් වඩාත්ම හොඳින් මතකයේ රැඳී තිබෙන උඩු යටිකුරු වීම් දෙකක් නම්, 1990 දී ජේම්ස් “බස්ටර්” ඩග්ලස් විසින් ප්‍රබල මයික් ටයිසන්ව පරාජය කිරීම සහ 2019 ජුනි පළවැනිදා ඇන්ඩි රුයිස් විසින් ඇන්තනී ජෝෂුවාව පරාජය කිරීමයි. ජුනි පළවැනිදා තරගයට පෙර ඇන්තනී ජෝෂුවා තරග 22කින් 22ක්ම…