විස්ඩන් තරුණ ටෙස්ට් කණ්ඩායමට ඔබ නොසිතන ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්

618

පසුගිය දා, ලොව සුප්‍රකට ක්‍රීඩා සඟරාවක් වන විස්ඩන් විසින් අවුරුදු 25ට අඩු යොවුන් ලෝක ටෙස්ට් කණ්ඩායමක් නම් කර තිබුණි. වර්තමාන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල ප්‍රබල දස්කම් දක්වන තරුණ ක්‍රීඩකයන් රැසක් සිටින අතර ඉන් කැපී පෙනෙන දක්ෂතා දක්වන ක්‍රීඩකයන් 11 දෙනෙකු විස්ඩන් සඟරාව විසින් මෙම කණ්ඩායම සඳහා ඇතුළත් කර තිබුණි. නිරෝධායන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය දා, ලොව සුප්‍රකට ක්‍රීඩා සඟරාවක් වන විස්ඩන් විසින් අවුරුදු 25ට අඩු යොවුන් ලෝක ටෙස්ට් කණ්ඩායමක් නම් කර තිබුණි. වර්තමාන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල ප්‍රබල දස්කම් දක්වන තරුණ ක්‍රීඩකයන් රැසක් සිටින අතර ඉන් කැපී පෙනෙන දක්ෂතා දක්වන ක්‍රීඩකයන් 11 දෙනෙකු විස්ඩන් සඟරාව විසින් මෙම කණ්ඩායම සඳහා ඇතුළත් කර තිබුණි. නිරෝධායන…