කොරෝනා නිසා නැවතුණු රග්බි තරගාවලි

18
Rugby tournaments affected by coronavirus

ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියට දැඩි බාධා එල්ල කරමින් තවමත් COVID-19 වයිරසය ලොව වටා පැතිර යනවා. ඒ නිසාම රග්බි ක්‍රීඩාවටත් එල්ල වී ඇති බාධා සුළුපටු නොවේ. ජාත්‍යන්තර රග්බි ආයතනයේ (Rugby union) තරගාවලි මෙන්ම දේශීය රග්බි තරගාවලි රැසක්ම මේ වන විට කල් දමා තිබෙනවා. මේ එවන් තරගාවලි කිහිපයක තොරතුරුයි. නවසීලන්ත රග්බි වෙනුවෙන් All…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියට දැඩි බාධා එල්ල කරමින් තවමත් COVID-19 වයිරසය ලොව වටා පැතිර යනවා. ඒ නිසාම රග්බි ක්‍රීඩාවටත් එල්ල වී ඇති බාධා සුළුපටු නොවේ. ජාත්‍යන්තර රග්බි ආයතනයේ (Rugby union) තරගාවලි මෙන්ම දේශීය රග්බි තරගාවලි රැසක්ම මේ වන විට කල් දමා තිබෙනවා. මේ එවන් තරගාවලි කිහිපයක තොරතුරුයි. නවසීලන්ත රග්බි වෙනුවෙන් All…