සචින්ගේ පිත්තෙන් පන්නරය ලැබූ නවක ඉන්දීය තරුව

309

“ඔහු සචින් තෙන්දුල්කාර්ගේ හා විරේන්ද්‍ර ශෙවාග්ගේ එකතුවක්!” බ්‍රයන් ලාරා ඉන්දීය නවක පිතිකරු ප්‍රිත්වි ශාව් හැඳින්වූයේ එලෙසිනි. බ්‍රයන් ලාරා මෙලෙස ප්‍රකාශ කර සිටියේ ප්‍රිත්වි 2018 වසරේ දී ජාත්‍යන්තර පිටියට පැමිණි අවධියේ දී ය. ප්‍රිත්විගේ දක්ෂතා පිළිබඳව අවබෝධ කරගැනීමට ලාරාගේ එම ප්‍රකාශයම ප්‍රමාණවත්‍ ය.  පාකිස්තාන යොවුන් තරුවක් ඉන්දීය ක්‍රීඩකයෙකුගේ අඩිපාරේ ඉහළ backlift…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

“ඔහු සචින් තෙන්දුල්කාර්ගේ හා විරේන්ද්‍ර ශෙවාග්ගේ එකතුවක්!” බ්‍රයන් ලාරා ඉන්දීය නවක පිතිකරු ප්‍රිත්වි ශාව් හැඳින්වූයේ එලෙසිනි. බ්‍රයන් ලාරා මෙලෙස ප්‍රකාශ කර සිටියේ ප්‍රිත්වි 2018 වසරේ දී ජාත්‍යන්තර පිටියට පැමිණි අවධියේ දී ය. ප්‍රිත්විගේ දක්ෂතා පිළිබඳව අවබෝධ කරගැනීමට ලාරාගේ එම ප්‍රකාශයම ප්‍රමාණවත්‍ ය.  පාකිස්තාන යොවුන් තරුවක් ඉන්දීය ක්‍රීඩකයෙකුගේ අඩිපාරේ ඉහළ backlift…