“මාව අවතක්සේරු කරන්න එපා”

759
Naseem Shah
 

පාකිස්තානයේ 17 හැවිරිදි වේගවත් පන්දු යැවීමේ නවතම සොයා ගැනීම වන නසීම් ෂා පසුගිය දා එංගලන්තයට අනතුරු ඇඟවූයේ එළඹෙන ටෙස්ට් තරගමාලාවේ දී ඔහුව අවතක්සේරු නොකරන ලෙසයි. එය එසේ වුවහොත් එය ඔවුන්ට “විශාල පාඩුවක්” වනු ඇතැයි ද ඔහු කියා සිටියේය. 2011 අවසන් තරගය පාවා දුන්නා යැයි හිටපු ඇමතිගෙන් චෝදනාවක්! 2011 ලෝක කුසලාන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පාකිස්තානයේ 17 හැවිරිදි වේගවත් පන්දු යැවීමේ නවතම සොයා ගැනීම වන නසීම් ෂා පසුගිය දා එංගලන්තයට අනතුරු ඇඟවූයේ එළඹෙන ටෙස්ට් තරගමාලාවේ දී ඔහුව අවතක්සේරු නොකරන ලෙසයි. එය එසේ වුවහොත් එය ඔවුන්ට “විශාල පාඩුවක්” වනු ඇතැයි ද ඔහු කියා සිටියේය. 2011 අවසන් තරගය පාවා දුන්නා යැයි හිටපු ඇමතිගෙන් චෝදනාවක්! 2011 ලෝක කුසලාන…