මලගෙදරක ගිය කොදෙව් පුහුණුකරුට අකරතැබ්බයක්

182
Phil Simmons
අල්සාරි ජෝසප් (දකුණ) සහ ෆිල් සිමන්ස් 2019 වසරේ පැවති පුහුණු සැසියක් අතරතුර. ©AFP

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු වන ෆිල් සිමන්ස් ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු වී තිබෙන බව Hindustan Times වෙබ් අඩවිය විසින් වාර්තා කර තිබුණි.  විස්ඩන් 21 වැනි සියවසේ වටිනාම ටෙස්ට් ක්‍රීඩකයා ශ්‍රී ලංකාවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසය ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල රනින් බැබළ කොදෙව් කණ්ඩායම එංගලන්ත ටෙස්ට් තරගාවලියට සහභාගී වීම සඳහා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු වන ෆිල් සිමන්ස් ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු වී තිබෙන බව Hindustan Times වෙබ් අඩවිය විසින් වාර්තා කර තිබුණි.  විස්ඩන් 21 වැනි සියවසේ වටිනාම ටෙස්ට් ක්‍රීඩකයා ශ්‍රී ලංකාවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසය ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල රනින් බැබළ කොදෙව් කණ්ඩායම එංගලන්ත ටෙස්ට් තරගාවලියට සහභාගී වීම සඳහා…