77දීත් ඇඟිලි ඔසවන ක්‍රිකට් විනිසුරු “D. N.“

271
නන්දසේන පතිරණ මහතා (වම) ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් ලද ඇගයීම් අවස්ථාවක දී

ක්‍රිකට් විනිසුරු දිවියේ සහ මලල ක්‍රීඩා දිවියේ සොඳුරු මතකයන් සමඟින් වෙළී සිටින දොන් නන්දසේන පතිරණ හෙවත් ඩී. එන්. පතිරණ මේ වන විට තම ජීවන මගේ 77 වැනි සැතපුමේ නතර වී සිටී. මේ ඔහු ගැන ThePapare.com තබන සටහනක්. “ඒ දවස්වල අපි ගොඩක් මහන්සි වුනා. දුක් වින්දා. තාක්ෂණය වුනත් දැන් වගේ ලොකුවට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ක්‍රිකට් විනිසුරු දිවියේ සහ මලල ක්‍රීඩා දිවියේ සොඳුරු මතකයන් සමඟින් වෙළී සිටින දොන් නන්දසේන පතිරණ හෙවත් ඩී. එන්. පතිරණ මේ වන විට තම ජීවන මගේ 77 වැනි සැතපුමේ නතර වී සිටී. මේ ඔහු ගැන ThePapare.com තබන සටහනක්. “ඒ දවස්වල අපි ගොඩක් මහන්සි වුනා. දුක් වින්දා. තාක්ෂණය වුනත් දැන් වගේ ලොකුවට…