අරාබිකරයට ක්‍රිකට් කියාදෙන ලංකා පුත්‍රයා

1653
Muthumudalige Pushpakumara

2000 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති යොවුන් ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය නිමාව දුටුවේ මහත් බලාපොරොත්තු ඇතිව සටන් බිමට ගිය සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අනුශූරතාව හිමි කර දෙමිනි. එදා ශ්‍රී ලංකා බලාපොරොත්තු සුන් කරමින් මොහොමඩ් කායිෆ්ගේ නායකත්වයෙන් යුතු ප්‍රබල ඉන්දීය කණ්ඩායම කිරුළ ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඩැහැගෙන යන අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ලෝලීන්ට අතිශයින්ම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2000 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති යොවුන් ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය නිමාව දුටුවේ මහත් බලාපොරොත්තු ඇතිව සටන් බිමට ගිය සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අනුශූරතාව හිමි කර දෙමිනි. එදා ශ්‍රී ලංකා බලාපොරොත්තු සුන් කරමින් මොහොමඩ් කායිෆ්ගේ නායකත්වයෙන් යුතු ප්‍රබල ඉන්දීය කණ්ඩායම කිරුළ ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඩැහැගෙන යන අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ලෝලීන්ට අතිශයින්ම…