උපුල් තරංග ලකුණු 7000 බලාපොරොත්තු අතහැර නැහැ

18

ශ්‍රී ලංකා ආරම්භ පිතිකරු උපුල් තරංග එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගවල ශ්‍රී ලංකාවේ 8 වැනි වැඩිම ලකුණු ලාභියා වන බව ඔබගේ මතකයෙන් ගිලිහී ගොස් තිබෙන්නට ඇත. එහි දී ඔහු මේ වන විට එක්දින ජාත්‍යන්තර ලකුණු 6951ක් වාර්තා කරගෙන සිටින බව ද ඔබගේ අවධානයට යොමුනොවන්නට ඇත. කෙසේ නමුත් ඔහු ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ආරම්භ පිතිකරු උපුල් තරංග එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගවල ශ්‍රී ලංකාවේ 8 වැනි වැඩිම ලකුණු ලාභියා වන බව ඔබගේ මතකයෙන් ගිලිහී ගොස් තිබෙන්නට ඇත. එහි දී ඔහු මේ වන විට එක්දින ජාත්‍යන්තර ලකුණු 6951ක් වාර්තා කරගෙන සිටින බව ද ඔබගේ අවධානයට යොමුනොවන්නට ඇත. කෙසේ නමුත් ඔහු ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට්…