මැච් දිනවන චන්දන

265
 

සංඛ්‍යා දත්තවලින් වැඩ පෙන්වීමට වඩා ක්‍රිකට් තරග දිනවීම යනු අපහසු කරුණකි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දී “Match winners”, එසේත් නැත්නම් “තරග දිනවන්නන්” හට වැඩි ඉල්ලුමක් ඇත්තේ එබැවිනි.  මෙය ලෝක ක්‍රිකට් ප්‍රජාව විසින් තේරුම් ගෙන ඇති සත්‍යයක් වුවත් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රේක්ෂකයින් අතුරින් මෙම සත්‍යය පිළිගන්නා අයගේ ගණන සාපේක්ෂව අඩු බව මගේ හැඟීමයි. එහෙයින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සංඛ්‍යා දත්තවලින් වැඩ පෙන්වීමට වඩා ක්‍රිකට් තරග දිනවීම යනු අපහසු කරුණකි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දී “Match winners”, එසේත් නැත්නම් “තරග දිනවන්නන්” හට වැඩි ඉල්ලුමක් ඇත්තේ එබැවිනි.  මෙය ලෝක ක්‍රිකට් ප්‍රජාව විසින් තේරුම් ගෙන ඇති සත්‍යයක් වුවත් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රේක්ෂකයින් අතුරින් මෙම සත්‍යය පිළිගන්නා අයගේ ගණන සාපේක්ෂව අඩු බව මගේ හැඟීමයි. එහෙයින්…