කුප්‍රකට ලෙදර් ජැකට්ටුවේ ටෙස්ට් තරගය

80
Getty Images

90 දශකයේ බොහෝ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කණ්ඩායම්වලට තිබූ ප්‍රබලතම අභියෝගයන්ගෙන් එකකි දකුණු අප්‍රිකානුවන්ට එරෙහිව තරග ජය ගැනීම. දකුණු අප්‍රිකානුවන්ගේ ජයග්‍රහණයේ ප්‍රධාන කොටස්කරුවෙකු ලෙස නායක හැන්සි ක්‍රෝන්යේ හැඳින්විය හැක. දකුණු අප්‍රිකානුවන්ට බොහෝ ජාත්‍යන්තර තරග ජය ගැනීමට හැකි වුනේ ක්‍රෝන්ජේගේ අතිවිශිෂ්ට මග පෙන්වීම නිසාය. දැන දැනම වරදේ නොබැඳෙන්නට අද ක්‍රෝන්ජේ ක්‍රිකට් පුරාවෘත්තයකි. ක්‍රිකට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

90 දශකයේ බොහෝ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කණ්ඩායම්වලට තිබූ ප්‍රබලතම අභියෝගයන්ගෙන් එකකි දකුණු අප්‍රිකානුවන්ට එරෙහිව තරග ජය ගැනීම. දකුණු අප්‍රිකානුවන්ගේ ජයග්‍රහණයේ ප්‍රධාන කොටස්කරුවෙකු ලෙස නායක හැන්සි ක්‍රෝන්යේ හැඳින්විය හැක. දකුණු අප්‍රිකානුවන්ට බොහෝ ජාත්‍යන්තර තරග ජය ගැනීමට හැකි වුනේ ක්‍රෝන්ජේගේ අතිවිශිෂ්ට මග පෙන්වීම නිසාය. දැන දැනම වරදේ නොබැඳෙන්නට අද ක්‍රෝන්ජේ ක්‍රිකට් පුරාවෘත්තයකි. ක්‍රිකට්…