බරත් නෑ, වැඩත් නෑ

ලෝක කුසලානයේ නෑසූ කතා (24)

691

1992 බෙන්සන් සහ හෙජස් ලෝක කුසලානයේ පාකිස්තානු කණ්ඩායමේ සුවිශේෂී පිතිකරණ සොයා ගැනීම වූයේ ඉන්සමාම් උල්හක්ය.  තරගාවලියේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් බලාපොරොත්තු දල්වාගෙන සිටි නවසීලන්ත කණ්ඩායමේ ලෝක කුසලාන ගමනට තිත වැටුණේත්, එංගලන්ත කණ්ඩායමට ලෝක කුසලානය පෙනෙන නොපෙනෙන මානයට පැමිණ හිස් අතින්ම ගෙදර යෑමට සිදු වූයේත් ඉන්සමාම්ගේ හිතුවක්කාර, වේගවත් ප්‍රහාරය නිසාවෙනි.  උපන්බිමේ ලෝක කුසලාන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

1992 බෙන්සන් සහ හෙජස් ලෝක කුසලානයේ පාකිස්තානු කණ්ඩායමේ සුවිශේෂී පිතිකරණ සොයා ගැනීම වූයේ ඉන්සමාම් උල්හක්ය.  තරගාවලියේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් බලාපොරොත්තු දල්වාගෙන සිටි නවසීලන්ත කණ්ඩායමේ ලෝක කුසලාන ගමනට තිත වැටුණේත්, එංගලන්ත කණ්ඩායමට ලෝක කුසලානය පෙනෙන නොපෙනෙන මානයට පැමිණ හිස් අතින්ම ගෙදර යෑමට සිදු වූයේත් ඉන්සමාම්ගේ හිතුවක්කාර, වේගවත් ප්‍රහාරය නිසාවෙනි.  උපන්බිමේ ලෝක කුසලාන…