ඉන්දියානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ඇතුවත් බැරි නැතුවත් බැරි ‘රවී’

22
Photo courtesy : Getty Images

“ඉන්දියානු ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කිරීම සිහිනයක්. ඒ වෙනුවෙන් තිබූ අවස්ථා හරිම සීමිත තැනක තිබුණේ. කුඩා කාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යෙදුණේ විනෝදාංශයක් ලෙසින් පමණයි.” රවිශංකර් ශාස්ත්‍රී එහෙමත් නැත්නම් අපි කවුරුත් දන්න ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා රවී ශාස්ත්‍රී තමන්ගේ ක්‍රිකට් ආරම්භය ආවර්ජනය කරන්නේ එහෙමය. ක්‍රිකට් ලොවම භීතියෙන් මුසපත් කළ ‘සුදු අකුණු සැරය’…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

“ඉන්දියානු ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කිරීම සිහිනයක්. ඒ වෙනුවෙන් තිබූ අවස්ථා හරිම සීමිත තැනක තිබුණේ. කුඩා කාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යෙදුණේ විනෝදාංශයක් ලෙසින් පමණයි.” රවිශංකර් ශාස්ත්‍රී එහෙමත් නැත්නම් අපි කවුරුත් දන්න ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා රවී ශාස්ත්‍රී තමන්ගේ ක්‍රිකට් ආරම්භය ආවර්ජනය කරන්නේ එහෙමය. ක්‍රිකට් ලොවම භීතියෙන් මුසපත් කළ ‘සුදු අකුණු සැරය’…