ක්‍රිකට් ලොවම භීතියෙන් මුසපත් කළ ‘සුදු අකුණු සැරය’

5

අසීමිතව රග්බි ක්‍රීඩාවට පෙම් කළ ඔහු කිසිමදාක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වන්නට සිහින මැව්වේ නැත. නමුත් දෛවය ඒ සියල්ල වෙනස් කළේය. “කුඩා කාලයේ මට හැමදේම වුනේ රග්බි. මුළු ජීවිතයම කිව්වත් වරදක් නැහැ. එක් වසරක රග්බි ක්‍රීඩා සමය අවසන් වූ විටෙක මම විනෝදයට මෙන් ක්‍රිකට් පන්දුව අතට ගත්තා.  මම මුලින්ම යැව්වේ පා දඟපන්දු.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

අසීමිතව රග්බි ක්‍රීඩාවට පෙම් කළ ඔහු කිසිමදාක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වන්නට සිහින මැව්වේ නැත. නමුත් දෛවය ඒ සියල්ල වෙනස් කළේය. “කුඩා කාලයේ මට හැමදේම වුනේ රග්බි. මුළු ජීවිතයම කිව්වත් වරදක් නැහැ. එක් වසරක රග්බි ක්‍රීඩා සමය අවසන් වූ විටෙක මම විනෝදයට මෙන් ක්‍රිකට් පන්දුව අතට ගත්තා.  මම මුලින්ම යැව්වේ පා දඟපන්දු.…