​කරට කර සටනකින් පසු DS – සාන්ත ජෝසප් තරගය විසඳුමකින් තොරයි!

984

වයස අවුරුදු 18න් පහළ සත් සාමාජික තරගාවලියේ පළමු දිනය අද (17) කොළඹ තුරග තරග පිටියේ දී හා රාජකීය ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ දී සාර්ථකව නිමාවට පත්විය. කණ්ඩායම් 33ක් ශූරතාව වෙනුවෙන් තරග වැදීමට නියමිතව තිබුනත් කණ්ඩායම් 30ක් පමණක් සහභාගීත්වය තහවුරු කර තිබුණි. කටුගස්තොට රාහුල විද්‍යාලය සහ වේල්ස් කුමාර විදුහල අද තරගාවලිය සඳහා සහභාගී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

වයස අවුරුදු 18න් පහළ සත් සාමාජික තරගාවලියේ පළමු දිනය අද (17) කොළඹ තුරග තරග පිටියේ දී හා රාජකීය ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ දී සාර්ථකව නිමාවට පත්විය. කණ්ඩායම් 33ක් ශූරතාව වෙනුවෙන් තරග වැදීමට නියමිතව තිබුනත් කණ්ඩායම් 30ක් පමණක් සහභාගීත්වය තහවුරු කර තිබුණි. කටුගස්තොට රාහුල විද්‍යාලය සහ වේල්ස් කුමාර විදුහල අද තරගාවලිය සඳහා සහභාගී…