18න් පහළ ශූරතාවයට කණ්ඩායම් 33ක්!

1425

සමස්ත ලංකා අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 18න් පහළ සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලිය එළඹෙන සති අන්තයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතය. පාසල් 33ක සහභාගීත්වයෙන් අගෝස්තු මස 17 සහ 18 යන දෙදින තුළ රාජකීය විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ දී සහ තුරඟ තරග පිටියේ දී පැවැත්වේ. 

හැව්ලොක් සමාජය නව නායකයෙකු යටතට

එළඹෙන තරග වාරය නිමිති කොටගෙන හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් නව නායකයෙකු පත් කිරීමට බලධාරීන් තීරණය….

නැගී එන ක්‍රීඩකයින්ට තම දක්ෂතා පෙන්වීමට, වයස අවුරුදු 18න් පහළ සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලිය කදිම අවස්ථාවක් වනු ඇත. පසුගිය වසරේ වයස අවුරුදු 18න් පහළ සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ ශූරතාවය හිමිකර ගත් සාන්ත පීතර විද්‍යාලය මේ වසරේ දීද මෙම තරගාවලියේ විශේෂ දස්කම් පෑමට සූදානමින් සිටින අතර ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකට සාන්ත පීතර පළමු පෙළ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කර පළපුරුද්ද තිබීමද විශේෂත්වයකි. 

එසේම ඉසිපතන විද්‍යාලය සතුව ද මේ වසරේ ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් සිටින අතර ලීග් ශූරතාවට සමගාමීව පැවැත්වුනු කණිෂ්ඨ කාණ්ඩයේ තරග දෙස බැලූ විට සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය, රාජකීය විද්‍යාලය සහ වෙස්ලි විද්‍යාලය ද මෙම තරගාවලියේ අනෙක් කණ්ඩායම් වලට විශාල අභියෝගයක් වනු ඇත. 

මෙම තරගාවලියේ කාණ්ඩ සහ එහි ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම් පහතින්. 

ABCD
සාන්ත පීතර විද්‍යාලය ඉසිපතන විද්‍යාලය  වෙස්ලි විද්‍යාලය  ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය  
ධර්මරාජ විද්‍යාලය  සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය  සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය  ලුම්බිණි විද්‍යාලය  
සාන්ත සිල්වෙස්තර විද්‍යාලය පිළියන්දල මධ්‍ය විද්‍යාලය  සාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 
කටුගස්තොට රාහුල විද්‍යාලය  වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය නාලන්ද විද්‍යාලය 

 

EFGH
කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලය  රාජකීය විද්‍යාලය සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය  විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලය  
විද්‍යා විද්‍යාලය  මලියදේව විද්‍යාලය  ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලය සහිරා විද්‍යාලය  
තර්ස්ටන් විද්‍යාලය  වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය  මහානාම විද්‍යාලය  සී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නංගර විද්‍යාලය  
ආනන්ද විද්‍යාලය  පියරතන විද්‍යාලය  ඇහැලියගොඩ මධ්‍ය විද්‍යාලය ලලිත් ඇතුලත්මුදලි විද්‍යාලය  
මොරටු විද්‍යාලය  

සතෙකුගේ මුත්‍රාශයකින් හැදු රග්බි පන්දුව ආපු දුරක්

රග්බි ලෝක කුසලානය මෙන්ම රග්බි ක්‍රීඩාව ගැන ද මතක් කළ සැණින් ඔබට සිහිවන නාමයක් “ගිල්බර්ට්” (Gilbert) ඔබ…

තරග කාලසටහන පහතින්,

අගෝස්තු 17 වැනි දින තුරඟ තරග පිටියේ දී

වේලාවකණ්ඩායම කණ්ඩායම
9.00සාන්ත පීතර විද්‍යාලයVකටුගස්තොට රාහුල විද්‍යාලය
9.20ධර්මරාජ විද්‍යාලයVසාන්ත සිල්වෙස්තර විද්‍යාලය
9.40ඉසිපතන විද්‍යාලයVවේල්ස් කුමර විද්‍යාලය
10.00සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයVපිළියන්දල මධ්‍ය විද්‍යාලය
10.20වෙස්ලි විද්‍යාලයVසාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය
10.40සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයVසාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලය
11.00ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය Vනාලන්දා විද්‍යාලය 
11.20ලුම්බිණි විද්‍යාලය Vරිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය
11.40සාන්ත පීතර විද්‍යාලයVසාන්ත සිල්වෙස්තර විද්‍යාලය 
12.00ධර්මරාජ විද්‍යාලයVකටුගස්තොට රාහුල විද්‍යාලය 
12.20ඉසිපතන විද්‍යාලයVපිළියන්දල මධ්‍ය විද්‍යාලය 
12.40සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය Vවේල්ස් කුමර විද්‍යාලය 
1.00වෙස්ලි විද්‍යාලයVසාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලය 
1.20සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයVසාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය 
1.40ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයVරිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 
2.00ලුම්බිණි විද්‍යාලය Vනාලන්දා විද්‍යාලය 
2.20සාන්ත පීතර විද්‍යාලයVධර්මරාජ විද්‍යාලය 
2.40සාන්ත සිල්වෙස්තර විද්‍යාලයVකටුගස්තොට රාහුල විද්‍යාලය 
3.00ඉසිපතන විද්‍යාලයVසාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 
3.20පිළියන්දල මධ්‍ය විද්‍යාලයVවේල්ස් කුමර විද්‍යාලය 
3.40වෙස්ලි විද්‍යාලයVසාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය 
4.00සාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලයVසාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය 
4.20ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයVලුම්බිණි විද්‍යාලය  
4.40රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය Vනාලන්දා විද්‍යාලය  
අගෝස්තු 17 වැනි දින රාජකීය ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ දී 
8.40කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලය  Vආනන්ද විද්‍යාලය
9.00විද්‍යා විද්‍යාලය Vතර්ස්ටන් විද්‍යාලය
9.20රාජකීය විද්‍යාලයVපියරතන විද්‍යාලය
9.40මලියදේව විද්‍යාලය Vශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය
10.00සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය Vඇහැලියගොඩ මධ්‍ය විද්‍යාලය
10.20ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලය Vමහානාම විද්‍යාලය
10.40මොරටු විද්‍යාලයVතර්ස්ටන් විද්‍යාලය
11.00කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලය Vවිද්‍යා විද්‍යාලය
11.20විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලයVලලිත් ඇතුලත්මුදලි විද්‍යාලය
11.40සහිරා විද්‍යාලයVසී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නංගර විද්‍යාලය
12.00රාජකීය විද්‍යාලයVසුමංගල විද්‍යාලය 
12.20මලියදේව විද්‍යාලයVපියරතන විද්‍යාලය
12.40ආනන්ද විද්‍යාලයVවිද්‍යා විද්‍යාලය
1.00මොරටු විද්‍යාලයVකිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලය
1.20සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයVමහානාම විද්‍යාලය
1.40ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලයVඇහැලියගොඩ මධ්‍ය විද්‍යාලය
2.00විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලයVසී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නංගර විද්‍යාලය
2.20සහිරා විද්‍යාලයVලලිත් ඇතුලත්මුදලි විද්‍යාලය
2.40තර්ස්ටන් විද්‍යාලයVකිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලය
3.00ආනන්ද විද්‍යාලයVමොරටු විද්‍යාලය
3.20රාජකීය විද්‍යාලයVමලියදේව විද්‍යාලය
3.40ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයVපියරතන විද්‍යාලය
4.00සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයVඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලය
4.20මහානාම විද්‍යාලයVඇහැලියගොඩ මධ්‍ය විද්‍යාලය
4.40විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලයVසහිරා විද්‍යාලය
5.00සී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නංගර විද්‍යාලයVලලිත් ඇතුලත්මුදලි විද්‍යාලය
5.20විද්‍යා විද්‍යාලයVමොරටු විද්‍යාලය
5.40තර්ස්ටන් විද්‍යාලයVආනන්ද විද්‍යාලය

ICBT රග්බි ශූරතා තරගාවලියට මෙවර කණ්ඩායම් 10ක්

විශ්ව විද්‍යාල කණ්ඩායම් 10කගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිත “ICBT රග්බි ශූරතා තරගාවලිය” මේ මස 24 වැනි….

අගෝස්තු මස 17 සහ 18 යන දෙදින තුළ මෙම තරගාවලිය පැවැත්වෙන අතර මේ තරගාවලියේ දෙවැනි දින රාජකීය විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ දී පැවැත්වෙන මෙම තරග සජීවීව ThePapare.com ඔස්සේ ඔබට නැරඹිය හැක. 

>> තවත් රග්බි පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න – රග්බි පිටුවට <<