මලියදේව හා ඉසිපතනය අවි මුවහත් කරගනියි

47

සිංගර් ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව සංවිධානය කරනු වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සම්ප්‍රදායික තරග දෙකක් අද (30) කොළඹ පිහිටි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණ කිහිපයක දී ආරම්භ විය. නව මුහුණුවරකින් ශ්‍රී ලංකා පිළ කරච්චි පිටියට! දීර්ඝ කාලයක් පුරාවට පාකිස්තානයට අහිමිව තිබූ ක්‍රිකට් වසන්තය නැවත කැඳවාලමින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සිංගර් ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව සංවිධානය කරනු වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සම්ප්‍රදායික තරග දෙකක් අද (30) කොළඹ පිහිටි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණ කිහිපයක දී ආරම්භ විය. නව මුහුණුවරකින් ශ්‍රී ලංකා පිළ කරච්චි පිටියට! දීර්ඝ කාලයක් පුරාවට පාකිස්තානයට අහිමිව තිබූ ක්‍රිකට් වසන්තය නැවත කැඳවාලමින්…