සාන්ත බෙනඩික් සහ අන්තෝනි විද්‍යාල ජයග්‍රාහකයින් අතරට

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

77
 

2019/20 සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග අටක් අද (25) දිනයේ දී නිමාවට පත් වූ අතර එම තරග වලදී කොටහේන සාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය සහ මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය පූර්ණ ජයග්‍රහණ වාර්තා කර ගන්නා ලදි.  තර්ස්ටන් විද්‍යාලය හයේ පහරක් එල්ල කරමින් තරගය ජයග්‍රාහීව නිමා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2019/20 සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග අටක් අද (25) දිනයේ දී නිමාවට පත් වූ අතර එම තරග වලදී කොටහේන සාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය සහ මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය පූර්ණ ජයග්‍රහණ වාර්තා කර ගන්නා ලදි.  තර්ස්ටන් විද්‍යාලය හයේ පහරක් එල්ල කරමින් තරගය ජයග්‍රාහීව නිමා…