තර්ස්ටන් පන්දු යවන්නන් හමුවේ දේවපතිරාජ විද්‍යාලය ප්‍රබල තැනක

11

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ සිංගර් කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (17) නිමා වූ අතර ඒ සියලු තරග සඳහා වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ල විය. පාසල් තරග 3කට වැහි දෙවියෝ බැල්ම හෙලයි ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ සිංගර් කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (17) නිමා වූ අතර ඒ සියලු තරග සඳහා වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ල විය. පාසල් තරග 3කට වැහි දෙවියෝ බැල්ම හෙලයි ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස…