පාපන්දු සභාපතිට චෝදනා ගොන්නක්

95
 

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු මුල් පුටු කලඹමින් කලාපීය පාපන්දු කමිටුවේ සභාපති ආර්. පුවේන්ද්‍රන් මහතා ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ සභාපති අරුණ ද සිල්වා මහතා හට ඉල්ලා අස්වන ලෙස දැනුම් දී තිබේ. 2019 Vantage FA කුසලානයට වාර්තාගත සහභාගීත්වයක් ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන දීර්ඝතම ඉතිහාසයට හිමිකම් කියන FA කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ 2019 වර්ෂයේ දිගහැරුම මේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු මුල් පුටු කලඹමින් කලාපීය පාපන්දු කමිටුවේ සභාපති ආර්. පුවේන්ද්‍රන් මහතා ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ සභාපති අරුණ ද සිල්වා මහතා හට ඉල්ලා අස්වන ලෙස දැනුම් දී තිබේ. 2019 Vantage FA කුසලානයට වාර්තාගත සහභාගීත්වයක් ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන දීර්ඝතම ඉතිහාසයට හිමිකම් කියන FA කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ 2019 වර්ෂයේ දිගහැරුම මේ…