පාසල් තරග 3කට වැහි දෙවියෝ බැල්ම හෙලයි

33

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ සිංගර් කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (16) නිමා වූ අතර ඒ සියලු තරග වර්ෂාව හේතුවෙන් අතරමග නතර කර දැමීමට සිදු විය.  නාලන්දා විද්‍යාලයට පළමු ඉනිමේ ජයක් සිංගර් ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ සිංගර් කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (16) නිමා වූ අතර ඒ සියලු තරග වර්ෂාව හේතුවෙන් අතරමග නතර කර දැමීමට සිදු විය.  නාලන්දා විද්‍යාලයට පළමු ඉනිමේ ජයක් සිංගර් ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව…