ලක්ෂිත හා සන්තුෂ් පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ දස්කම් දක්වයි

137

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ දෙදින පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තීරණාත්මක හා උණුසුම් තරග කිහිපයක් අද (16) පැවැත්විය. සඳරුගේ දඟ කැවීමෙන් ධර්මපාල විද්‍යාලය අතරමං වෙයි සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ දෙදින පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ… කෑගල්ල සාන්ත මරියා විද්‍යාලය හා කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය රත්මලාන ඉරිගේෂන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ දෙදින පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තීරණාත්මක හා උණුසුම් තරග කිහිපයක් අද (16) පැවැත්විය. සඳරුගේ දඟ කැවීමෙන් ධර්මපාල විද්‍යාලය අතරමං වෙයි සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ දෙදින පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ… කෑගල්ල සාන්ත මරියා විද්‍යාලය හා කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය රත්මලාන ඉරිගේෂන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ…