සඳරුගේ දඟ කැවීමෙන් ධර්මපාල විද්‍යාලය අතරමං වෙයි

175

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ දෙදින පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් උණුසුම්කාරී තරග තුනක් අද (15) දින ක්‍රියාත්මක වූ අතර ඒ අතුරින් පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය හා කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර පැවැත් වූ තරගයේ දී කඩුලු 5කින් ධර්මපාල විද්‍යාලය පරාජය කිරීමට තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයින් සමත් වුනා. ධර්මපාල දඟයෝ තර්ස්ටන් මට්ටු කරයි ද?…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ දෙදින පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් උණුසුම්කාරී තරග තුනක් අද (15) දින ක්‍රියාත්මක වූ අතර ඒ අතුරින් පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය හා කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර පැවැත් වූ තරගයේ දී කඩුලු 5කින් ධර්මපාල විද්‍යාලය පරාජය කිරීමට තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයින් සමත් වුනා. ධර්මපාල දඟයෝ තර්ස්ටන් මට්ටු කරයි ද?…