හොර පාරෙන් SAG දිනූ පාකිස්තානුවන් තවත් අසරණ වෙයි

122

පසුගිය දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ දී ජයග්‍රහණ දිනා ගැනීමෙන් අනතුරුව තහනම් උත්තේජක ලබා ගත් බවට අනාවරණය වූ පාකිස්තාන ක්‍රීඩකයන් තිදෙනාගේ B සාම්පල පරීක්ෂාවෙන් ද ඔවුන් තහනම් උත්තේජක ලබා ගත් බවට තහවුරු වී ඇති බව නේපාල සහ කටාර් ඔලිම්පික් කමිටු විසින් දැනුම් දී ඇත. SAG දිනූ පාකිස්තානුවන් තිදෙනෙකුට වැඩ වැරදී එම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ දී ජයග්‍රහණ දිනා ගැනීමෙන් අනතුරුව තහනම් උත්තේජක ලබා ගත් බවට අනාවරණය වූ පාකිස්තාන ක්‍රීඩකයන් තිදෙනාගේ B සාම්පල පරීක්ෂාවෙන් ද ඔවුන් තහනම් උත්තේජක ලබා ගත් බවට තහවුරු වී ඇති බව නේපාල සහ කටාර් ඔලිම්පික් කමිටු විසින් දැනුම් දී ඇත. SAG දිනූ පාකිස්තානුවන් තිදෙනෙකුට වැඩ වැරදී එම…