මැලේසියාව අපරාජිතව පෙරමුණ ගනී

174

ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ සිව්කොන් දැල්පන්දු තරගාවලියේ දෙවන දිනය කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී අද දින (09) සාර්ථකව නිමාවිය. එහිදී ප්‍රබල මැලේසියාව හමුවේ කෙන්යාව පරාජයට පත්වූ අතර ශ්‍රී ලංකාව හමුවේ ශ්‍රී ලංකා යොවුන් කණ්ඩායම පරාජයට පත්විය. කෙන්යාව හා මැලේසියාව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම් පරාජය කරයි ශ්‍රී ලංකා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ සිව්කොන් දැල්පන්දු තරගාවලියේ දෙවන දිනය කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී අද දින (09) සාර්ථකව නිමාවිය. එහිදී ප්‍රබල මැලේසියාව හමුවේ කෙන්යාව පරාජයට පත්වූ අතර ශ්‍රී ලංකාව හමුවේ ශ්‍රී ලංකා යොවුන් කණ්ඩායම පරාජයට පත්විය. කෙන්යාව හා මැලේසියාව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම් පරාජය කරයි ශ්‍රී ලංකා…