තිහාරිය යූත් ක්‍රීඩකයින්ට ප්‍රහාරයක්

983
Thihariya Youth players

බදුල්ල වින්සන්ට් ඩයස් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති තිහාරිය යූත් ක්‍රීඩා සමාජය සහ කොම්රේඩ්ස් ක්‍රීඩා සමාජය අතර තරගයක් අතරතුර දී, තිහාරිය යූත් ක්‍රීඩකයින්ට පිරිසක් විසින් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර ඇත. 2017 ප්‍රිමියර් ලීග් පළමු කාණ්ඩයේ තරගාවලියේ තරගයක් අතරතුර මෙය සිදු වී ඇත. වාර්තා වන අන්දමට තරගය අවසන් වන්නට මිනිත්තු කිහිපයක් ඉතිරිව තිබිය දී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

බදුල්ල වින්සන්ට් ඩයස් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති තිහාරිය යූත් ක්‍රීඩා සමාජය සහ කොම්රේඩ්ස් ක්‍රීඩා සමාජය අතර තරගයක් අතරතුර දී, තිහාරිය යූත් ක්‍රීඩකයින්ට පිරිසක් විසින් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර ඇත. 2017 ප්‍රිමියර් ලීග් පළමු කාණ්ඩයේ තරගාවලියේ තරගයක් අතරතුර මෙය සිදු වී ඇත. වාර්තා වන අන්දමට තරගය අවසන් වන්නට මිනිත්තු කිහිපයක් ඉතිරිව තිබිය දී…