සාන්ත පැට්‍රික් ක්‍රීඩකයෝ දඩුවම් පහරවලින් මාරිස් ස්ටෙල්ලා ක්‍රීඩකයෝ පරදති

179
 

‘ThePapare’ වයස අවුරුදු 20න් පහළ අන්තර් පාඨශාලීය සමස්ත ලංකා පාපන්දු ශූරතාවලියේ 3 වන ස්ථානය තේරීම සඳහා තරගය අද (16) පස්වරුවේ කොළඹ සුගතදාස පාපන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ දී මීගමුව මාරිස් ස්ටෙල්ලා විද්‍යාලය සහ යාපනය සාන්ත පැට්‍රික් විද්‍යාලය අතර පැවති අතර නියමිත කාලය අවසානයේ තරගය ගෝල 2-2ක් ලෙස ජය-පරාජයෙන් තොරව නිමාවට පත්වීමෙන් අනතුරුව දඩුවම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

‘ThePapare’ වයස අවුරුදු 20න් පහළ අන්තර් පාඨශාලීය සමස්ත ලංකා පාපන්දු ශූරතාවලියේ 3 වන ස්ථානය තේරීම සඳහා තරගය අද (16) පස්වරුවේ කොළඹ සුගතදාස පාපන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ දී මීගමුව මාරිස් ස්ටෙල්ලා විද්‍යාලය සහ යාපනය සාන්ත පැට්‍රික් විද්‍යාලය අතර පැවති අතර නියමිත කාලය අවසානයේ තරගය ගෝල 2-2ක් ලෙස ජය-පරාජයෙන් තොරව නිමාවට පත්වීමෙන් අනතුරුව දඩුවම්…