ආසියානු තරගාවලියට පෙර ලක් පාපන්දු ක්‍රීඩිකාවෝ විදෙස් සංචාරයක

479

ජාත්‍යන්තර තරග අත්දැකීම් ලබා ගැනීම මෙන්ම බහරේනය අතර වන මිත්‍රත්වය වැඩි දියුණු කර ගැනීමේ අරමුණින් පාපන්දු තරග 3කට සහභාගි වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා කාන්තා පාපන්දු කණ්ඩායම අද (14) බහරේනය බලා පිටත්ව යෑමට නියමිතයි. මීගමු අභියෝග නොතකා සාන්ත ජෝසප් ක්‍රීඩකයෝ අවසන් සංග්‍රාමයට ‘ThePapare’ වයස අවුරුදු 20න් පහළ අන්තර් පාඨශාලීය සමස්ත ලංකා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ජාත්‍යන්තර තරග අත්දැකීම් ලබා ගැනීම මෙන්ම බහරේනය අතර වන මිත්‍රත්වය වැඩි දියුණු කර ගැනීමේ අරමුණින් පාපන්දු තරග 3කට සහභාගි වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා කාන්තා පාපන්දු කණ්ඩායම අද (14) බහරේනය බලා පිටත්ව යෑමට නියමිතයි. මීගමු අභියෝග නොතකා සාන්ත ජෝසප් ක්‍රීඩකයෝ අවසන් සංග්‍රාමයට ‘ThePapare’ වයස අවුරුදු 20න් පහළ අන්තර් පාඨශාලීය සමස්ත ලංකා…