සිංහ – කොදෙව් ආධිපත්‍ය තීරණය කෙරෙන එස්. එස්. සී. තරගය

49
SL vs WI
 

ලෝක එක්දින ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් ශ්‍රේණිගත කිරීමේ දී 8 වැනි ස්ථානයේ පසුවෙන ශ්‍රී ලංකාව ද, 9 වැනි ස්ථානයේ සිටින බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්වන් ද තමන්ගේ ස්ථාන තහවුරු කර ගැනීම අරඹයා පැවැත්වෙන පළමු එක්දින ක්‍රිකට් තරගය අද (22) කොළඹ සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ පිටියේ දී පැවැත්වේ.  කැන්ගරු දේශයේ අණසක පතුරුවන්නට සැරසෙන සිංහ ධේනුවන් එක්දින…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ලෝක එක්දින ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් ශ්‍රේණිගත කිරීමේ දී 8 වැනි ස්ථානයේ පසුවෙන ශ්‍රී ලංකාව ද, 9 වැනි ස්ථානයේ සිටින බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්වන් ද තමන්ගේ ස්ථාන තහවුරු කර ගැනීම අරඹයා පැවැත්වෙන පළමු එක්දින ක්‍රිකට් තරගය අද (22) කොළඹ සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ පිටියේ දී පැවැත්වේ.  කැන්ගරු දේශයේ අණසක පතුරුවන්නට සැරසෙන සිංහ ධේනුවන් එක්දින…