සෑම ක්‍රීඩාවකටම අභියෝගයක් වන මානසික ආතතිය

18

පසුගිය සති කීපය තුල සිදු වූ සිදුවීම් කීපයක් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාවේ වඩාත් වැදගත් අංශයක් කෙරෙහි සියලු දෙනාගේ අවධානය යොමුකර වීමට සමත් විය. එනම් මානසික අසමතුලිතතාවය, මානසික පීඩනය ලොව ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙකුට, ඕනෑම අවස්ථාවක ඇති විය හැකි බවයි.  මෙලෙස මානසික අසමතුලිතතාවයන් නිසා ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාවෙන් තාවකාලික විරාමයක් ලබා ගත් එකම ක්‍රීඩකයා ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් නොවේ.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය සති කීපය තුල සිදු වූ සිදුවීම් කීපයක් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාවේ වඩාත් වැදගත් අංශයක් කෙරෙහි සියලු දෙනාගේ අවධානය යොමුකර වීමට සමත් විය. එනම් මානසික අසමතුලිතතාවය, මානසික පීඩනය ලොව ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙකුට, ඕනෑම අවස්ථාවක ඇති විය හැකි බවයි.  මෙලෙස මානසික අසමතුලිතතාවයන් නිසා ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාවෙන් තාවකාලික විරාමයක් ලබා ගත් එකම ක්‍රීඩකයා ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් නොවේ.…