නිකලස්ගේ තරග තහනම ගැන ස්මිත් කතා කරයි

73
Smith has no problem

පසුගිය දා ඇෆ්ගනිස්තානය සමඟින් පැවති තරගයක දී බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමේ නිකලස් පූරාන්ට පන්දුව පළුදු කිරීම පිළිබඳව චෝදනා එල්ල වූ අතර ඉන් අනතුරුව ඔහුට තරග 4ක තරග තහනමක් පැනවීමට තීරණය කෙරිනි.  නව තාක්ෂණය නිසා පීඩනය විනිසුරුවන්ට නව තාක්ෂණය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තීරණ සඳහා එක්වීම සිතන තරම් පහසු.. පසුගිය වසරේ ඕස්ට්‍රේලියා දකුණු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පසුගිය දා ඇෆ්ගනිස්තානය සමඟින් පැවති තරගයක දී බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමේ නිකලස් පූරාන්ට පන්දුව පළුදු කිරීම පිළිබඳව චෝදනා එල්ල වූ අතර ඉන් අනතුරුව ඔහුට තරග 4ක තරග තහනමක් පැනවීමට තීරණය කෙරිනි.  නව තාක්ෂණය නිසා පීඩනය විනිසුරුවන්ට නව තාක්ෂණය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තීරණ සඳහා එක්වීම සිතන තරම් පහසු.. පසුගිය වසරේ ඕස්ට්‍රේලියා දකුණු…