ශ්‍රී ලංකා තරගාවලිය අවලංගු කිරීම ගැන ස්ටුවර්ට් කතා කරයි

32

COVID-19 වයිරසය වසංගතයක් ලෙස පැතිර යාමත් සමඟින් ලොව පුරා ක්‍රීඩා තරග රැසක් අවලංගු කර තිබුණි. එංගලන්ත කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවේ ටෙස්ට් තරගාවලියක් සඳහා සහභාගි වීමට මෙරටට පැමිණ සිටිය ද මෙම තත්ත්වයන් නිසා එම තරගාවලිය අවලංගු කිරීමට එංගලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබුණි.  එංගලන්ත ශ්‍රී ලංකා සංචාරය කල් දැමීමට එංගලන්තය ක්‍රිකට් ආයතනය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

COVID-19 වයිරසය වසංගතයක් ලෙස පැතිර යාමත් සමඟින් ලොව පුරා ක්‍රීඩා තරග රැසක් අවලංගු කර තිබුණි. එංගලන්ත කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවේ ටෙස්ට් තරගාවලියක් සඳහා සහභාගි වීමට මෙරටට පැමිණ සිටිය ද මෙම තත්ත්වයන් නිසා එම තරගාවලිය අවලංගු කිරීමට එංගලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබුණි.  එංගලන්ත ශ්‍රී ලංකා සංචාරය කල් දැමීමට එංගලන්තය ක්‍රිකට් ආයතනය…