එංගලන්ත සංචාරයට අයර්ලන්තයෙන් හොඳ ආයෝජනයක්

200

එංගලන්තයේ සමර්සෙට් ප්‍රාන්ත කණ්ඩායමේ සහය පුහුණුකරු සහ පන්දු යවන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරනු ලබන ස්ටුවර්ට් බාන්ස් එළඹෙන එංගලන්ත තරග සංචාරයේ දී අයර්ලන්ත කණ්ඩායමේ පුහුණුකාර්‍ය මණ්ඩලය සඳහා තෝරා ගැනීමට අයර්ලන්ත ක්‍රිකට් බලධාරීන් තීරණය කර තිබේ. එංගලන්ත – පාකිස්තාන සටනේ තරග කාලසටහන එළියට මෙම තරගාවලිය වෙනුවෙන් බාන්ස් මහතා සමඟ ගිවිසුමකට එළඹීම මඟින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එංගලන්තයේ සමර්සෙට් ප්‍රාන්ත කණ්ඩායමේ සහය පුහුණුකරු සහ පන්දු යවන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරනු ලබන ස්ටුවර්ට් බාන්ස් එළඹෙන එංගලන්ත තරග සංචාරයේ දී අයර්ලන්ත කණ්ඩායමේ පුහුණුකාර්‍ය මණ්ඩලය සඳහා තෝරා ගැනීමට අයර්ලන්ත ක්‍රිකට් බලධාරීන් තීරණය කර තිබේ. එංගලන්ත – පාකිස්තාන සටනේ තරග කාලසටහන එළියට මෙම තරගාවලිය වෙනුවෙන් බාන්ස් මහතා සමඟ ගිවිසුමකට එළඹීම මඟින්…