“2020 ආසියානු ක්‍රිකට් කුසලානය අවලංගුයි” – ගංගුලි

8318

ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් සංවිධානය කරන ‘ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය’ පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයක් ගැනීම සඳහා එහි විධායක කමිටුව, එහි සභාපති සහ බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධානී නස්මුල් හසන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හෙට (09) දින වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ රැස්වීමට නියමිතව තිබිනි. එවැනි පසුබිමක දී මෙවර ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය අවලංගු වූ බව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් සංවිධානය කරන ‘ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය’ පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයක් ගැනීම සඳහා එහි විධායක කමිටුව, එහි සභාපති සහ බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධානී නස්මුල් හසන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හෙට (09) දින වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ රැස්වීමට නියමිතව තිබිනි. එවැනි පසුබිමක දී මෙවර ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය අවලංගු වූ බව…