ස්මිත් හදිසියේම කණ්ඩායමෙන් එළියට

189

පුහුණුවීම් අතරතුර දී හිසේ පන්දුවක් වැදීම නිසාවෙන් ඕස්ට්‍රේලියානු සුපිරි ක්‍රීඩක ස්ටීවන් ස්මිත් හට එංගලන්තය සමඟ අද (11) ආරම්භ වූ පළමු එක්දින තරගය අහිමි වී ගියා. ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් බලධාරීන් පවසා සිටියේ පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා මෙම සිදුවීම සිදු වූ බවත්, ස්මිත්ගේ වැඩි ආරක්ෂාව සඳහා මෙම තීරණය ගත් බවත්ය. පුහුණුකාර්ය මණ්ඩලයේ අයෙකු විසින් පන්දුවක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පුහුණුවීම් අතරතුර දී හිසේ පන්දුවක් වැදීම නිසාවෙන් ඕස්ට්‍රේලියානු සුපිරි ක්‍රීඩක ස්ටීවන් ස්මිත් හට එංගලන්තය සමඟ අද (11) ආරම්භ වූ පළමු එක්දින තරගය අහිමි වී ගියා. ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් බලධාරීන් පවසා සිටියේ පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා මෙම සිදුවීම සිදු වූ බවත්, ස්මිත්ගේ වැඩි ආරක්ෂාව සඳහා මෙම තීරණය ගත් බවත්ය. පුහුණුකාර්ය මණ්ඩලයේ අයෙකු විසින් පන්දුවක්…