කැරිබියන් මිතුරන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බේරාගත් හැටි

652

වෙස්වලාගත් ආශිර්වාදයන් සෑම කලකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පසුපස හඹා එන බව ඔබට මතක ඇති. 1996 ලෝක කුසලාන පළමු වටයේ දී ශ්‍රී ලංකාව හමුවේ සිටි “ප්‍රබල” ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම ත්‍රස්තවාදයට බියෙන් මෙරටට නොපැමිණ පරාජය භාරගත් ආකාරය ඔබට මතකද? ’96 ලෝක කුසලානයේ දී ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියේ පරාජය භාරගෙන, තරග නොකළ එකම කණ්ඩායම ඕස්ට්‍රේලියාව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වෙස්වලාගත් ආශිර්වාදයන් සෑම කලකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පසුපස හඹා එන බව ඔබට මතක ඇති. 1996 ලෝක කුසලාන පළමු වටයේ දී ශ්‍රී ලංකාව හමුවේ සිටි “ප්‍රබල” ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම ත්‍රස්තවාදයට බියෙන් මෙරටට නොපැමිණ පරාජය භාරගත් ආකාරය ඔබට මතකද? ’96 ලෝක කුසලානයේ දී ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියේ පරාජය භාරගෙන, තරග නොකළ එකම කණ්ඩායම ඕස්ට්‍රේලියාව…