කෙටිදුරෙන් එතෙර දිනා යගුලියෙන් රට දිනූ “ජෝයි”

478

ඇත්මඩලගේ ජෝයි ධනුෂ්ක පෙරේරා මෙරට මලල ක්‍රීඩාවේ සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයෙක්. කෙටිදුර ධාවකයෙක් ලෙසින් දක්ෂතා දක්වමින් සිටිය දී මුහුණ පෑ අනතුරක් හේතුවෙන් යගුලිය ඉසව්ව තෝරා ගනිමින් ඒ ඉසව්වෙන් ජාතික ශූරයා වූ ක්‍රීඩකයෙක්. මේ ඔහුගේ ක්‍රීඩා ජීවිතයේ කඩඉම් ගැන ThePapare.com තබන සටහනක්.  ජෝයිගේ පියා ජෝයි විල්ෆ්‍රඩ් පෙරේරා. කඳාන ද මැසිනෝද් විද්‍යාලයේත් ඊට පසුව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඇත්මඩලගේ ජෝයි ධනුෂ්ක පෙරේරා මෙරට මලල ක්‍රීඩාවේ සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයෙක්. කෙටිදුර ධාවකයෙක් ලෙසින් දක්ෂතා දක්වමින් සිටිය දී මුහුණ පෑ අනතුරක් හේතුවෙන් යගුලිය ඉසව්ව තෝරා ගනිමින් ඒ ඉසව්වෙන් ජාතික ශූරයා වූ ක්‍රීඩකයෙක්. මේ ඔහුගේ ක්‍රීඩා ජීවිතයේ කඩඉම් ගැන ThePapare.com තබන සටහනක්.  ජෝයිගේ පියා ජෝයි විල්ෆ්‍රඩ් පෙරේරා. කඳාන ද මැසිනෝද් විද්‍යාලයේත් ඊට පසුව…