දුලබ ශූරතා 4ක් දිනූ එකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයා – සඳුන් විමලසේන

1106
 

උස ක්‍රීඩකයන්ගේ ක්‍රීඩාවක් වුවත්, සාපේක්ෂව අඩු උසක් ඇති ක්‍රීඩකයන් දස්කම් පෙන්වන විට වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව බෙහෙවින් අලංකාර ය. ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහිවූ ජීවන් ජූඩ්, කේ. එම්. කේ සුනිල් වැනි ක්‍රීඩකයන් ඒ අලංකාරයට සාක්ෂි වේ. ඔබ සඳුන් විමලසේන නම් ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩා කරනු දැක තිබේ ද?   වොලිබෝල් ක්‍රීඩකයෙකුගේ අලංකාරය වඩාත්ම කැපී පෙනෙන අවස්ථාව ඔහුගේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

උස ක්‍රීඩකයන්ගේ ක්‍රීඩාවක් වුවත්, සාපේක්ෂව අඩු උසක් ඇති ක්‍රීඩකයන් දස්කම් පෙන්වන විට වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව බෙහෙවින් අලංකාර ය. ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහිවූ ජීවන් ජූඩ්, කේ. එම්. කේ සුනිල් වැනි ක්‍රීඩකයන් ඒ අලංකාරයට සාක්ෂි වේ. ඔබ සඳුන් විමලසේන නම් ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩා කරනු දැක තිබේ ද?   වොලිබෝල් ක්‍රීඩකයෙකුගේ අලංකාරය වඩාත්ම කැපී පෙනෙන අවස්ථාව ඔහුගේ…