ඉන්දුනීසියා ගිය මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට හරසර

112

18 වන ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල වෙනුවෙන් සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා කණ්ඩායම පසුගිය දා දිවයිනට පැමිණියේය. තරගාවලිය වෙනුවෙන් සහභාගී වූ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පිළිගැනීමේ උත්සවයක් අද (07) ටොරින්ටන් පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විය. මේ සඳහා මලල ක්‍රීඩා සංගමයේ ගරු සභාපති මේජර් ජනරාල් පාලිත ප්‍රනාන්දු මහතා ඇතුළු මේ වන විට සංචිතයේ සිටින ප්‍රවීණ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

18 වන ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල වෙනුවෙන් සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා කණ්ඩායම පසුගිය දා දිවයිනට පැමිණියේය. තරගාවලිය වෙනුවෙන් සහභාගී වූ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පිළිගැනීමේ උත්සවයක් අද (07) ටොරින්ටන් පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විය. මේ සඳහා මලල ක්‍රීඩා සංගමයේ ගරු සභාපති මේජර් ජනරාල් පාලිත ප්‍රනාන්දු මහතා ඇතුළු මේ වන විට සංචිතයේ සිටින ප්‍රවීණ…