ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවන් පළමු දිනය ජයග්‍රහණයක් සමඟින් අවසන් කරයි

151
 

ආසියානු සත් සාමාජික කාන්තා රග්බි තරගාවලියේ 3 වන අදියර ඊයේ (14) කොළඹ තුරඟ තරග ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ වූ අතර එහි දී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා රග්බි කණ්ඩායම දිනයේ අවසන් තරගයේ දී දකුණු කොරියානු කණ්ඩායම හමුවේ ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කර ගනිමින් දිනය අවසන් කරන්නට සමත් විය. පළමු දිනය අවසානයේ ශ්‍රී ලංකාවට තීරණාත්මක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ආසියානු සත් සාමාජික කාන්තා රග්බි තරගාවලියේ 3 වන අදියර ඊයේ (14) කොළඹ තුරඟ තරග ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ වූ අතර එහි දී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා රග්බි කණ්ඩායම දිනයේ අවසන් තරගයේ දී දකුණු කොරියානු කණ්ඩායම හමුවේ ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කර ගනිමින් දිනය අවසන් කරන්නට සමත් විය. පළමු දිනය අවසානයේ ශ්‍රී ලංකාවට තීරණාත්මක…