ඛේටය තහනම් කිරීමෙන් ඉන්දීය වේගපන්දු යවන්නන්ට ප්‍රශ්න ගොඩක්

2653

හිටපු ඉන්දීය වේගපන්දු යවන්නන් වන ඉර්ෆාන් පතාන් හා අශිෂ් නේහ්රා පවසා සිටින්නේ ඛේටයෙන් තොරව පන්දුව දෝලනය කරමින් පන්දු යැවීම ඉන්දීය වේගපන්දු යවන්නන්ට දැඩි අභියෝගයක් වනු ඇති බවයි. ICCය COVID-19 ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා පසුගිය මැයි මාසයේ දී පන්දුව ඛේටය යොදා ඔප දැමීම තහනම් කළා. ඉන්දීය ක්‍රිකට් සභාපති නිරෝධායන කාලය කප්පාදු කරන්නට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

හිටපු ඉන්දීය වේගපන්දු යවන්නන් වන ඉර්ෆාන් පතාන් හා අශිෂ් නේහ්රා පවසා සිටින්නේ ඛේටයෙන් තොරව පන්දුව දෝලනය කරමින් පන්දු යැවීම ඉන්දීය වේගපන්දු යවන්නන්ට දැඩි අභියෝගයක් වනු ඇති බවයි. ICCය COVID-19 ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා පසුගිය මැයි මාසයේ දී පන්දුව ඛේටය යොදා ඔප දැමීම තහනම් කළා. ඉන්දීය ක්‍රිකට් සභාපති නිරෝධායන කාලය කප්පාදු කරන්නට…