මාලිංගගේ අවසන් ලෝක කුසලාන තරගය කෙසේ නිමා වෙයි ද?

693

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සහභාගී වන අවසන් තරගය සඳහා හෙට (6) ඉන්දීය කණ්ඩායම හමුවන අතර තරගය ලීඩ්ස් හිදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.  2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තරග 8කට මුහුණ දී ඇති ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉන් තරග 3ක් ජයගෙන තරග 3ක් පරාජය වී මේ වන විට ලෝක කුසලාන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සහභාගී වන අවසන් තරගය සඳහා හෙට (6) ඉන්දීය කණ්ඩායම හමුවන අතර තරගය ලීඩ්ස් හිදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.  2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තරග 8කට මුහුණ දී ඇති ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉන් තරග 3ක් ජයගෙන තරග 3ක් පරාජය වී මේ වන විට ලෝක කුසලාන…