කනස්සල්ල නිසා ඉන්දීය ක්‍රීඩකයෙක් සියලු ක්‍රිකට් රටාවලින් සමුගනියි

794
©Sky sports

ඉන්දීය මැදපෙළ පිතිකරු අම්බති රායුදු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගන්නා බව අද ප්‍රකාශයට පත් කළා. ලෝක කුසලාන සංචිතයට ඇතුළත් නොවීම ගැන තිබූ කනස්සල්ලේ ඉදිරි පියවරක් ලෙස මෙය සැලකිය හැකියි. ලෝක කුසලාන තරගාවලිය සඳහා නම් වූ ඉන්දීය ක්‍රිකට් සංචිතයට ඇතුළත් නොවීම ගැන ඔහු සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සිය කනස්සල්ල පළකොට තිබුණේ ලෝක කුසලාන තරගාවලිය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඉන්දීය මැදපෙළ පිතිකරු අම්බති රායුදු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගන්නා බව අද ප්‍රකාශයට පත් කළා. ලෝක කුසලාන සංචිතයට ඇතුළත් නොවීම ගැන තිබූ කනස්සල්ලේ ඉදිරි පියවරක් ලෙස මෙය සැලකිය හැකියි. ලෝක කුසලාන තරගාවලිය සඳහා නම් වූ ඉන්දීය ක්‍රිකට් සංචිතයට ඇතුළත් නොවීම ගැන ඔහු සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සිය කනස්සල්ල පළකොට තිබුණේ ලෝක කුසලාන තරගාවලිය…