ඉන්දියාව එක් ලකුණකින් අපරාජිත බව රැක ගනී

119

සත්කාරක ඉන්දීය දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් හා සමඟ අද (10) ගොවේ නගරයේ දී පැවති විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගයේ දී තියුණු අවසානයකින් යුක්ත තරගයක් නිර්මාණය කළ ශ්‍රී ලංකා දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ තරගය අවසාන කළේ තම ජයග්‍රහණය එක් ලකුණකින් ප්‍රතිවාදීන්ට පුද කරමිනි. ශ්‍රී ලංකා, එංගලන්ත සහ ඉන්දීය දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් අතර පැවැත්වෙන මෙම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සත්කාරක ඉන්දීය දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් හා සමඟ අද (10) ගොවේ නගරයේ දී පැවති විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගයේ දී තියුණු අවසානයකින් යුක්ත තරගයක් නිර්මාණය කළ ශ්‍රී ලංකා දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ තරගය අවසාන කළේ තම ජයග්‍රහණය එක් ලකුණකින් ප්‍රතිවාදීන්ට පුද කරමිනි. ශ්‍රී ලංකා, එංගලන්ත සහ ඉන්දීය දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් අතර පැවැත්වෙන මෙම…