බාස්කට් බෝලයට පෙම් බඳින “මල්මි”

1898

ලියාරා මල්මි හෙට්ටිආරච්චි, තවමත් 18 වැනි වියේ පසුවන පාසල් ක්‍රීඩිකාවක්. ඇය පැසිපන්දු ක්‍රීඩාවෙන් සේ ම දැල්පන්දු ක්‍රීඩාවෙන් ද කුඩා වයසේ දී ම ජාතික කණ්ඩායම් නියෝජනය කරනවා.   කොළඹ, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක බාලිකාවේ උසස් පෙළ වානිජ්‍ය අංශයේ ඉගනුම ලබන මල්මි, පැසිපන්දු ක්‍රීඩාව ආරම්භ කරන්නේ අවුරුදු 8 දී. පැසිපන්දු ක්‍රීඩාවට එන්න කලින් මල්මි පදක්කම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලියාරා මල්මි හෙට්ටිආරච්චි, තවමත් 18 වැනි වියේ පසුවන පාසල් ක්‍රීඩිකාවක්. ඇය පැසිපන්දු ක්‍රීඩාවෙන් සේ ම දැල්පන්දු ක්‍රීඩාවෙන් ද කුඩා වයසේ දී ම ජාතික කණ්ඩායම් නියෝජනය කරනවා.   කොළඹ, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක බාලිකාවේ උසස් පෙළ වානිජ්‍ය අංශයේ ඉගනුම ලබන මල්මි, පැසිපන්දු ක්‍රීඩාව ආරම්භ කරන්නේ අවුරුදු 8 දී. පැසිපන්දු ක්‍රීඩාවට එන්න කලින් මල්මි පදක්කම්…