ජපුර, අග්නිදිග, යාපනය හා රජරට අවසන් පූර්ව වටයට

52
Sri Lanka University Game

2019 විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ ක්‍රිකට් තරගාවලිය මේ වන විට අවසන් පූර්ව වටය දක්වා පැමිණ ඇත. තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ තරග හතරක් මෙම සතිඅන්තයේ දී පැවති අතර එම තරග ජයග්‍රහණය කරමින් අවසන් පූර්ව වටය සඳහා පිවිසීමට යාපනය, රජරට හා යන කණ්ඩායම් සමත් විය.  වාර්තාවන් සමඟින් සිංහයින්ගෙන් කිවියන්ට හොඳ සංග්‍රහයක්! ICC…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ ක්‍රිකට් තරගාවලිය මේ වන විට අවසන් පූර්ව වටය දක්වා පැමිණ ඇත. තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ තරග හතරක් මෙම සතිඅන්තයේ දී පැවති අතර එම තරග ජයග්‍රහණය කරමින් අවසන් පූර්ව වටය සඳහා පිවිසීමට යාපනය, රජරට හා යන කණ්ඩායම් සමත් විය.  වාර්තාවන් සමඟින් සිංහයින්ගෙන් කිවියන්ට හොඳ සංග්‍රහයක්! ICC…