කොදෙව් සංචාරය ගැන අලුත් ආරංචියක්

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කොදෙව් සංචාරය 2021

296
Sri Lanka to go ahead with West Indies tour 2021
 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් සහ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයේ 35 දෙනෙකු සඳහා සිදු කළ PCR පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල සාමාන්‍ය වීම නිසා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කොදෙව් සංචාරය පැවැත්වීමට තිබෙන ඉඩකඩ ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකට පැමිණ තිබෙනවා. පසුගිය දා (පෙබරවාරි 3 වැනිදා) ශ‍්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප‍්‍රධාන පුහුණුකරු මිකී ආතර් සහ ආරම්භක පිතිකරු ලහිරු තිරිමාන්නට කොරෝනා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් සහ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයේ 35 දෙනෙකු සඳහා සිදු කළ PCR පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල සාමාන්‍ය වීම නිසා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කොදෙව් සංචාරය පැවැත්වීමට තිබෙන ඉඩකඩ ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකට පැමිණ තිබෙනවා. පසුගිය දා (පෙබරවාරි 3 වැනිදා) ශ‍්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප‍්‍රධාන පුහුණුකරු මිකී ආතර් සහ ආරම්භක පිතිකරු ලහිරු තිරිමාන්නට කොරෝනා…