ශ්‍රී ලංකාවේ බර උසුලන්නන් තායිලන්තයට

2

ලෝක බර ඉසිලීමේ ශූරතාව මෙම වසරේ දී තායිලන්තයේ පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාවෙන් ද ඒ සඳහා සංචිතයක් නම් කර ඇත.  හතරලියද්දෙන්ම යකඩ තුරුළු කරගත් හැඩකාරයා – ඉන්දික දිසානායක පොඩි පොදකුත් ආවට අද නම් කොහොම හරි වැඩේ කරගන්නවා’මයි කියලා හිතාගෙන මං 138න් බැස්සේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ළඟ බස්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ලෝක බර ඉසිලීමේ ශූරතාව මෙම වසරේ දී තායිලන්තයේ පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාවෙන් ද ඒ සඳහා සංචිතයක් නම් කර ඇත.  හතරලියද්දෙන්ම යකඩ තුරුළු කරගත් හැඩකාරයා – ඉන්දික දිසානායක පොඩි පොදකුත් ආවට අද නම් කොහොම හරි වැඩේ කරගන්නවා’මයි කියලා හිතාගෙන මං 138න් බැස්සේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ළඟ බස්…