හතරලියද්දෙන්ම යකඩ තුරුළු කරගත් හැඩකාරයා – ඉන්දික දිසානායක

350

පොඩි පොදකුත් ආවට අද නම් කොහොම හරි වැඩේ කරගන්නවා’මයි කියලා හිතාගෙන මං 138න් බැස්සේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ළඟ බස් නැවතුම්පොළින්. මීට කලින් මුහුණු පොතේ දැකලා තිබුනට, පත්තර වල කියවලා තිබුනට මං කතා කරලා නම් තිබුනේ නෑ. ගල් අල්ලපු පාර දිගේ ඔලිම්පික් නිවහනත් පහු කරගෙන මං කෙලින්ම ගියේ ටොරින්ටන් ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයට. යලි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පොඩි පොදකුත් ආවට අද නම් කොහොම හරි වැඩේ කරගන්නවා’මයි කියලා හිතාගෙන මං 138න් බැස්සේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ළඟ බස් නැවතුම්පොළින්. මීට කලින් මුහුණු පොතේ දැකලා තිබුනට, පත්තර වල කියවලා තිබුනට මං කතා කරලා නම් තිබුනේ නෑ. ගල් අල්ලපු පාර දිගේ ඔලිම්පික් නිවහනත් පහු කරගෙන මං කෙලින්ම ගියේ ටොරින්ටන් ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයට. යලි…